EDI Portalen

Website til håndtering af indkomne og udgående EDI meddelelser.Indkommen EDI

Udgående EDI

Kunde information

Oversigt over indkomne EDI meddelelser.

Her sendes EDI meddelelser og ligesom der findes en oversigt over forsendelsesstatus og kvitteringer.

Tilpasning af stamdata, samt kundespecifik information.

Korrespondance meddelelser »

Bookingsvar »

Epikriser »

Laboratoriesvar »

Henvisninger »

Journaler »

Indgående meddelelser »

Ny korrespondance meddelelse »

Ny dynamisk henvisning »

Ny tandlæge henvisning »

Ny epikrise »

Ny journalforsendelse »

WebReq: Patologi » Mikrobiologi »

Forsendelsesstatus og kvitteringer »

Rediger stamoplysninger »