EDI Portalen

- Sikker dataudveksling og samarbejdsplatform
Modtag EDI

Send EDI

Kundeinformation

Her kan du se en oversigt over indkomne EDI meddelelser.

Her kan du sende EDI meddelelser og få et overblik over forsendelsesstatus og kvitteringer.

Her kan du redigere dine stamoplysninger eller se kundespecifik information.

Korrespondancer »

Bookingsvar »

Epikriser »

Laboratoriesvar »

Henvisninger »

Journalforsendelser »

Alle meddelelser »

Ny korrespondance »

Ny dynamisk henvisning »

Ny tandlægehenvisning »

Ny epikrise »

Ny journalforsendelse »

WebReq: Patologi » Mikrobiologi »

Forsendelsesstatus og kvitteringer »

Stamoplysninger »